CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG – ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH

Bân cạnh cung cấp  những dòng sản phẩm Sâm Ngọc Linh chất lượng, Công ty TNHH Dược Liệu Sâm Ngọc Linh Quảng Nam vẫn luôn đồng hành cùng với chính phủ, người dân đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng.

Chúng tôi có những buổi từ thiện phát Khẩu Trang miễn phí, tuyên truyền về các chính sách của Đảng, của Nhà Nước giúp người dân có ý thức phòng chống dịch bệnh đúng cách.

Dưới đây là một số hình ảnh phát khẩu trang miễn phí của Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Mang yên tâm đến với mọi nhà

Mang yên tâm đến với mọi nhà

9da3791d49adb9f3e0bc

Mong rằng tất cả mọi người năm mới Bình An

Mong rằng tất cả mọi người năm mới Bình An

Những chiếc khẩu trang sẽ giúp mọi chuyến xe bình an

Những chiếc khẩu trang sẽ giúp mọi chuyến xe bình an

Sự vội vàng nhưng vẫn đảm bảo

Sự vội vàng nhưng vẫn đảm bảo

Sâm Ngọc Linh có 5 điểm phát khẩu trang miễn phí

Sâm Ngọc Linh có 5 điểm phát khẩu trang miễn phí

Một chú đang yêu

Một chú đang yêu

Mong mọi người có sức khỏe tốt

Mong mọi người có sức khỏe tốt

Chúng tôi luôn chung tay cùng người dân

Chúng tôi luôn chung tay cùng người dân

Khẩu Trang luôn đảm bảo chất lượng

Khẩu Trang luôn đảm bảo chất lượng

Share this post