Ký kết văn bản hợp tác toàn diện với Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam

Công ty CP Thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã ký kết văn bản hợp tác toàn diện với Viện Di truyền Nông nghiệp VIệt Nam

 

image-0.02.01.702fc0fcc86c4b36358f34ad45f314f5a41e09bd55402dbad07df11175506cea-v_1

Chỉ dẫn địa lý này được bảo hộ vô thời hạn trên lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày ký.

Quyết định quy định tính đặc thù về địa hình là khu vực địa lý thuộc khối núi Ngọc Linh nằm trên địa bàn hai tỉnh Kon Tum và Quảng nam, độ cao từ 1.800m đến 2.500m.

Đến nay, tổng diện tích sâm Ngọc Linh bảo tồn và phát triển tại tỉnh Kon Tum đạt trên 300 ha, UBND tỉnh Kon Tum đã công bố quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, diện tích quy hoạch có 31.743 ha, diện tích có khả năng trồng sâm trong khu vực vùng lõi khoảng gần 17.000 ha.

Đến năm 2020, diện tích trồng sâm Ngọc Linh khoảng 1.000 ha, sản lượng ước tính 190 tấn; đến năm 2025 tỉnh Kon Tum trồng khoảng hơn 9.000 ha với quy mô công nghiệp, hằng năm khai thác bình quân 800 ha và từng bước trồng mới trên toàn bộ diện tích đã quy hoạch. Đưa cây sâm Ngọc Linh thành cây mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Kon Tum.

Share this post