Nhân Sâm – Thần dược chống ung thư 

Ung thư- căn bệnh nan y chưa cho thuốc chữa. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đời sống của người dân cũng ngày càng được nâng cao. [...]